AJAR - víc než pootevřený server


Dražební den 08.12.

Název dražby
Datum

Nejnižší podání

Vyhláška

Pozemky Horní Suchá u Liberce
08.12.800.000,- KčKlikni

Dražební den 24.11.

Název dražby
Datum

Nejnižší podání

Vyhláška

Pozemky firmy ARDEO s. r. o. - skládka
24.11.5.000,- KčKlikni
Areál objektů firmy ARDEO s. r. o.
24.11.500.000,- KčKlikni
Pohledávky Obecního domu města Ústí nad Labem
24.11.93.000,- KčKlikni

1 .)   Zdeněk Kubík, (Restaurace v Tůni), Ústí nad Labem, IČ: 46012907. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.2002. Pohledávka nepromlčena, dosud nezažalována., Výše pohledávky: 73857 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
2 .)  
ALPENSERVIS, spol. s r.o. v likvidaci, konkurz !!!, Praha 4, IČ: 45309175. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1998. Platební rozkaz Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 11.5.1998, čj. 61 Ro 663/98-7, PM 30. 5. 1998, na dlužníka byl prohlášen konkurs a pohledávka byla přihlášena., Výše pohledávky: 20731,9 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
3 .)  
Dienstl Marek, Ústí nad Labem, IČ: 63175452. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.2000. Nezažalováno - pohledávka promlčena ke dni 30.06.2004., Výše pohledávky:  9211,1 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
4 .)  
ELBEN s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 41328124. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého  ve stavu k 30.6.1999. Zažalováno - 14.11.2000 zaslána výzva k mimosoudnímu vyřešení věci a žaloba vzata zpět - nebylo znovu žalováno a pohledávka promlčena dne 14. 11.2004, Výše pohledávky: 145358 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
5 .)   HPS export - import, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 25026135. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu  dlužného nájemého ve stavu k 30.6.2002. Pohledávka nepromlčena, dosud nezažalována., Výše  pohledávky: 47768,61 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
6 .)  
Agency SHARK spol. s r.o., Petr Doležal, Ústí nad Labem, IČ: 49098837. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1996. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne  23. 6. 2003, v právní moci od 10. 9. 2003, výkon rozhodnutí veden není, jednatelé se z uváděného  bydliště odstěhovali., Výše pohledávky: 42907,5 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
7 .)  
Balírny Ústí nad Labem, spol. s r.o., Ústí nad Labem, IČ: 62743988. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 31.12.1996. Platební rozkaz Okresního soudu v Ústí nad Labem ze  dne 27. 8. 1997, č. j. 8C 40/97-3, který nabyl právní moci dne 13. 3. 1998, dle výpisu z obchodního  rejstříku na majetek dlužníka jsou vedeny dvě exekuce soudním exekutorem JUDr. Ivanem Rehákem nazákladě usnesení Okresního sudu v Ústí nad Labem ze dne 8.9. 2003, č. j. 42 Nc 7073/2003-7 a ze  dne 27. 1. 2004, č. j. 42 Nc 6553/2004., Výše pohledávky: 22482 Kč.Pohledávka se postupuje vč.  příslušenství.
8 .)  
Jan Bělka, ANITA Soft, Ústí nad Labem, IČ: 46780831. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného  nájemého ve stavu k 31.12.1995. Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 1. 2000, čj.  8C 90/98-30, který nabyl právní moci dne 30. 3. 2000., Výše pohledávky: 7295 Kč.Pohledávka se postupuje vč.  příslušenství.
9 .)  
BLESK-BLITZ s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 48264296. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného  nájemého ve stavu k 31.12.1995. Platební rozkaz ze dne 8.1.97, 16.7.02 nabytí právní moci., Výše  pohledávky: 86983,6 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
10.)  
Broker servis v.o.s., Ústí nad Labem, IČ: 25032097. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1999. Platební rozkaz Okresního soudu v Ústí nad Labem čj. 45 Ro 2320/2001-7 ze dne 7. 6. 2001 byl zrušen - podán odpor, bude nařízeno jednání., Výše pohledávky: 13422,8 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
11.)  
CDL - International, spol. s r.o., Ústí nad Labem, IČ: 41329767. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 31.12.1995. Platební rozkaz ze dne 12.9.96 - skončeno. Sdělení  Okr.soudu v ÚL ze  dne 6.8.03 o majetku povinného nelze předpokládat, že dlužná částka bude  uhrazena.Žaloba vzata zpět., Výše pohledávky: 8357,4 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
12.)  
CZECH DEALERS COMPANY, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 62738429. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 31.12.1995. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 4. 2003, čj. 19Cm 916/98-76, PM 7. 6. 2003 , výkon rozhodnutí veden není., Výše pohledávky:  20180 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
13.)  
Červený Vladimír, Ústí nad Labem, IČ: 48309991. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1997. Platební rozkaz Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 1998,čj Ro 4661/97, který nabyl právní moci dne 3. 7. 1998, Usnesení Okresního soudu Ústí nad Labem ze  dne 10.11.2003 čj. 44 E 1044/2003 o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu.  Neúčinné. Další kroky nepodniknuty., Výše pohledávky: 42228,1 Kč.Pohledávka se postupuje vč.  příslušenství.
14.)   DEMONTA, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 62241176. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného  nájemého ve stavu k 30.6.1999. Platební rozkaz Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 20 Ro 2864-6 zedne 14. 10. 1999 byl zrušen, podán odpor. Dosud nerozhodnuto., Výše pohledávky: 30209,9 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
15.)   Electronic AAA, společnost s ručením omezeným, Ústí nad Labem, IČ: 63147149. Stav pohledávky:  Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1998. Platební rozkaz Krajského soudu v Ústí  nad Labem ze dne 17. 6. 1999,  č. j. 24 Ro 897/99-38, který nabyl pr. moci dne 26. 5. 2000 , výkon  rozhodnutí veden není., Výše pohledávky: 291924,3 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
16.)  
Energopol - TRADE, Warzsawa, IČ: O0000000. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1997. Platební rozkaz Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 20 Ro 2572/98-24 ze dne 17. 7. 1998 byl zrušen, Krajský soud v Ústí nad Labem vydal dne 12. 4. pod sp. zn. 19  Cm 1223/99 rozsudek. dle informace od soudní úřednice věc byla předložena soudci, dosud nerozhodnuto., Výše pohledávky: 16178,8 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
17.)   Aleš Fröhlich NIGHT CLUB INTERNATIONAL, Ústí nad Labem, IČ: 11424451. Stav pohledávky:  Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1996. Nezažalováno - pohledávka promlčena ke  dni 30.06.2000., Výše pohledávky: 134171,2 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
18.)   Garant Bohemia, a.s., Ústí nad Labem, IČ: 25022725. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného  nájemého ve stavu k 30.6.1998. Platební rozkaz Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.6.1999,čj. 24 Ro 861/99-12, PM 20. 7. 1999, výkon rozhodnutí veden není., Výše pohledávky:  16258,8 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
19.)   Hausenblas Martin, Děčín 6, IČ: 60264250. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve  stavu k 30.6.2001. Nezažalováno - pohledávka promlčena ke dni 30.06., Výše pohledávky: 32832,2Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
20.)  
Karel Švácha, VISKO, Ústí nad Labem, IČ: 10398376. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu dlužného  nájemého ve stavu k 31.12.1995. Platební rozkaz Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 13.6.  1996, č.j. RO 1015/96, který nabyl právní moci dne 11. 7. 1996, výkon rozhodnutí veden není., Výše  pohledávky: 14415 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
21.)   Jitka Hájková Vojtíšková, LYRA, Ústí nad Labem 7, IČ: 41332059. Stav pohledávky: Pohledávka z tituludlužného nájemého ve stavu k 30.6.1996. Žaloba ze dne  23.4.96, dosud nerozhodnuto., Výše  pohledávky: 16841 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
22.)  
Marie Moosová, EUREKO, Ústí nad Labem, IČ: 63174715. Stav pohledávky: Pohledávka z titulu  dlužného nájemého ve stavu k 30.6.2002. Pohledávka nepromlčena, dosud nezažalována., Výše pohledávky: 5879,5 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
23.)   Podnikatelský klub s.r.o., Jan Zajíček, jednatel, Ústí nad Labem, IČ: 46712950. Stav pohledávky:  Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1998. Rozsudek pro zmeškání Krajského soudu  v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2004, čj. 26 Cm 705/99-32, PM 24. 7. 2004, výkon rozhodnutí veden  není., Výše pohledávky: 47453,1 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.
24.)   AFRO-MAK s.r.o. , dříve SERAVA, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 48264521. Stav pohledávky:  Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1998. Žaloba ze dne 19.5.98, plat. rozkaz ze dne  24.7.98, výkon rozhodnutí veden není., Výše pohledávky: 136259,54 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství
25.)   STYLTEX s.r.o. německy: STYLTEX GmbH, Ústí nad Labem, IČ: 47784458. Stav pohledávky:  Pohledávka z titulu dlužného nájemého ve stavu k 30.6.1996. Rozsudek  Krajského soudu v Ústí nad  Labem ze dne 13.6. 2003, čj. 26 Cm 799/98-34, PM 23. 7. 2003, výkon rozhodnutí veden není., Výše  pohledávky: 115011 Kč.Pohledávka se postupuje vč. příslušenství.   
Trh veřejně neobchodovatelných společností
Inzerce veřejně obchodovatelných akcií

Dražební místo
Chabařovice


Centrální adresa
e-aukce
HERBST, a.s.
Hydepark-jdi a vykecej se...
Kadeřnictví Slaměnka
Oficiální stránky MV ČR SBÍRKA
ZÁKONŮ